Praktijk Koning-Grit
Therapie, bij- en nascholing

 

 

Training

Wij hebben meer dan vijftien jaar ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en workshops. De meeste trainingen zijn gericht op het vergroten van de methodische vaardigheden van hulpverleners op MBO en HBO en WO-niveau. Ook verzorgen wij trainingen voor managers die de betreffende medewerkers aansturen. Al onze trainingen hebben een systeemgerichte visie als uitgangspunt. Daarnaast leggen wij de nadruk op het belang van een goede samenwerkingsrelatie tussen hulpverleners en cliënten. 

Wij zijn van mening dat trainingen voor hulpverleners het meest effectief zijn als zij nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Dit betekent dat wij theorie altijd verbinden en verlevendigen met praktijkvoorbeelden, focussen op het ontwikkelen van een visie die past bij deze praktijk en vooral veel aandacht besteden aan het oefenen van vaardigheden. Regelmatig wordt samengewerkt met trainingsacteurs, waardoor situaties uit de dagelijkse praktijk kunnen worden uitgewerkt in een rollenspel. Op deze manier kunnen hulpverleners met feedback van de acteur op zoek gaan naar een houding en toon die past bij de betreffende cliënt in de betreffende situatie.  Zij kunnen een passend evenwicht vinden waardoor de cliënt zich enerzijds voldoende begrepen voelt en anderzijds voldoende wordt uitgedaagd tot verandering. 

De volgende trainingen en workshops voeren wij regelmatig uit:
Systeemgericht werken
Gezinsgesprekken voeren
Relatiegesprekken voeren
Ouderbegeleiding
Gezinsdiagnostiek
Systeemgerichte hulpverlening bij huiselijk geweld (o.a. de methodiek begeleide terugkeer/samen geweldloos verder en de methodiek voor het Oranje Huis)
Motiverende en oplossingsgerichte werkvormen
Secundaire traumatisering
Werken met gezinnen met complexe problematiek

Daarnaast bestaat de mogelijkheid trainingen of workshops te ontwikkelen specifiek gericht op de vragen die leven in uw instelling. Alle genoemde trainingen kunnen op maat worden gemaakt voor uw instelling. Wij hechten veel belang aan een goed voortraject met de opdrachtgever en/of de deelnemers, zodat we specifieke vragen uit de praktijk mee kunnen nemen in het trainingsprogramma. Doordat Mirjam Grit en Anne Koning staan geregistreerd bij het CRKBO zijn de trainingen vrijgesteld van BTW.

Meer informatie?

Voor meer informatie of om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met Mirjam Grit: 0616840135 of Anne Koning: 0612754710  of een mail sturen naar info@praktijkkoning-grit.nl .