Praktijk Koning-Grit
Therapie, bij- en nascholing

 

 

Begeleide intervisie en Coaching


Begeleide Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers met elkaar mee denken over dilemma’s uit de eigen werkpraktijk. Het doel van intervisie is het vergroten van de professionele effectiviteit van iedere deelnemer. Dit doel wordt alleen bereikt als de deelnemers zelf nadenken over de context van de vraag en de persoonlijke- en functie-gerelateerde aspecten die daarbij een rol spelen. Dit meedenken gebeurt door elkaar reflectie-bevorderende vragen te stellen, feedback te geven en ervaringen uit te wisselen.
Bij begeleide intervisie ondersteunt Mirjam als intervisor de deelnemers bij het vinden van een passende methode en bij het bevorderen van de reflectie en de onderlinge samenwerking. Mirjam draagt er zorg voor dat de bijeenkomsten effectief verlopen, dat alle deelnemers voldoende leren en zij motiveert hen het geleerde toe te passen in de praktijk. 

Individuele coaching

U kunt bij Praktijk Koning-Grit terecht voor coaching-vragen waarbij uw functioneren als professional centraal staat. 

Wordt van u verwacht dat u andere taken gaat uitoefenen of wilt u uw werkwijze  binnen uw huidige werkzaamheden veranderen? Coachingsgesprekken kunnen u helpen om de juiste stappen en beslissingen te nemen. Coaching is een begeleidingsvorm gericht op kwaliteitsverbetering. Individuele coaching biedt mogelijkheden voor zowel de werkgever als de werknemer. Een werkgever kan geconfronteerd worden met een werknemer die niet voldoende functioneert in het werk. Er kunnen problemen in de samenwerking zijn. Een werknemer kan soms minder goed uit de voeten met de taken die bij de functie horen dan u  voor ogen had. Om ziekteverzuim en conflicten te voorkomen kan een individueel coachingstraject zeer passend zijn. Voor de werknemer levert coaching vaak nieuwe inzichten op. Inzicht in de eigen invloed op samenwerking met anderen en mogelijkheden tot alternatief gedrag levert vaak meer energie op voor het werk. 

Team-coaching

Bij de vorming van een nieuw team of bij een nieuwe opdracht of werkwijze binnen de organisatie  kan teamcoaching  effectief zijn. Dit geldt ook bij samenwerkingsproblemen. Team-coaching bevordert de samenwerking en geeft werknemers nieuwe inzichten bij de uitvoering van hun taken. Teamcoaching zorgt ervoor dat de teamleden (weer) leren gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en werkwijze. 

Supervisie

Supervisie is een leertraject waarin professionals  die beroepsmatig met mensen werken hun eigen stijl kunnen ontwikkelen en verbeteren. Supervisie kan een effectief leermiddel zijn bijvoorbeeld voor maatschappelijk werkers, managers, leraren en medewerkers van de politie. Ook voor beginnend professionals kan een supervisietraject ondersteunend zijn bij het aanleren van de nieuwe rol in de nieuwe functie. Bij supervisie staan de leervragen van de supervisant centraal. Tijdens het traject wordt aan de hand van praktijksituaties uit het dagelijks werk gereflecteerd op het eigen functioneren. De supervisant krijgt inzicht in de problemen die zich in het werk voor kunnen doen. Er wordt stilgestaan bij de manier waarop hij daarmee omgaat en welke alternatieven er zijn voor deze huidige werkwijze. Competenties worden bewust gemaakt, zodat ze in de toekomst gerichter kunnen worden ingezet. Supervisie is een goed middel om werkstress en burn-out tegen te gaan. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor een van bovengenoemde trajecten kunt u contact opnemen met Mirjam Grit: 0616840135 of stuur een mail naar mirjamgrit@praktijkkoning-grit.nl