Praktijk Koning-Grit
Therapie, bij- en nascholing

 

 
Actuele trainingen

Let op: Inschrijfformulier onder aan de pagina

Effectief samenwerken met ouders 

Data: 2 oktober (ochtend), 23 oktober, 30 oktober 2017 Inschrijven niet meer mogelijk

Inschrijven voor volgende training? Je kunt je gegevens doorgeven via het inschrijfformulier. Bij voldoende belangstelling wordt nieuwe training gestart. 

Trainer: Anne Koning NVRG-geregistreerd systeemtherapeut

Doelgroep: Professionals die werken met ouders en/ of kinderen. Bijvoorbeeld werkzaam bij wijkteams, onderwijs, maatschappelijk werk, vrouwen- en maatschappelijk opvang, jeugdzorg, veilig thuis
 
Accreditatie: SKJ 39 registerpunten, Registerplein 8,15 registerpunten

Niveau: MBO+, HBO, WO 

Programmaopzet
In deze cursus leren deelnemers om op een effectieve manier in gesprek te gaan met ouders en gedragsverandering in gang te zetten. Er wordt stilgestaan bij vragen als:

* Hoe breng je een goede samenwerking tot stand?

* Waar liggen aangrijpingspunten om ouders te verstevigen in hun ouderschap?

* Hoe breng je beweging in gezinssystemen die zijn vastgelopen op een manier waarbij je aansluit bij ouders en hen toch uitdaagt te veranderen?

* Wat zijn manieren om de kracht van ouders te mobiliseren?

Daarnaast worden gespreksvaardigheden geoefend.

Praktische zaken:
Tijd:                2 oktober 9.30 – 12.30 / 23 en 30 oktober 09.30- 17.00

Locatie:          Schaepmanstraat 104
                       1051 JG Amsterdam
Kosten:          € 475, inclusief lunch op dag 2 en 3

 Tijdsinvestering: 2,5 dagen 

 

Literatuurstudie is facultatief. Cursisten krijgen gericht tips voor artikelen en literatuur.
Inschrijven of meer info nodig? Gebruik formulier onder aan de pagina.SYSTEEMGERICHTE HULPVERLENING BIJ GEWELD IN RELATIES

Data : 10 oktober, 24 oktober, 7 november, 28 november Inschrijven niet meer mogelijkInschrijven voor volgende training? Je kunt je gegevens doorgeven via het inschrijfformulier. Bij voldoende belangstelling wordt nieuwe training gestart. 

Trainer: Anne Koning NVRG-geregistreerd systeemtherapeut

Doelgroep: Professionals die willen leren hoe ze in situaties van relationeel geweld veiligheid kunnen bevorderen.

Accreditatie: 

Registerplein: 8.3 registerpunten voor maatschappelijk werkers en sociaal agogen

SKJ: 49.8 registerpunten voor jeugdzorgwerkers

Niveau: MBO+, HBO, WO

Programmaopzet

In deze training krijgen de deelnemers een heldere methode aangereikt voor systeemgericht handelen bij geweld in relaties, zowel in de situatie dat de partners de relatie willen voortzetten als in de situatie waarin zij de relatie verbreken, maar samen ouders van de kinderen blijven.Doel van de hulpverlening is het vergroten van de veiligheid in het gezin. 

Tijdens vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Systeemvisie 
 • Visie op relationeel geweld 
 • De methodiek: doel, doelgroep, contra-indicaties, opbouw van het hulpverleningstraject 
 • Omgaan met twijfels over voortzetten van de relatie 
 • Motiveren van cliënten voor systeemgerichte hulpverlening 
 • Stoppen van geweld door het aanleren van time-out procedure 
 • Focus bepalen in vervolgsysteemgesprekken 
 • Gesprekken over inhoud van de  conflicten 
 • Gesprekken over interactiepatronen bij conflicten 
 • Meervoudige partijdigheid 
 • De kinderen bij de hulpverlening betrekken 
 • Hulpverlening bij echtscheiding 
 • Onderscheid  ouderrelatie/partnerrelatie 
 • Ouderrelatie: het oog op de belangen van de kinderen 
 • Handelen vanuit ouderlijk besef van verantwoordelijk zijn 
 • Afronden van trajecten

Door middel van verschillende werkvormen (korte theoretische inleidingen, discussie, beeldmateriaal, inbreng van ervaringen uit de praktijk en rollenspel met trainingsacteurs) krijgen deelnemers de kennis aangereikt en worden houding en vaardigheden geoefend die nodig zijn om het hulpverleningstraject uit te voeren.

Praktische zaken

Tijd:                9.30 – 17.00 uurLocatie:          Schaepmanstraat 104
                       1051 JG Amsterdam
Kosten:          € 650, inclusief lunch 

Tijdsinvestering: 4 dagen Literatuurstudie is facultatief. Cursisten krijgen gericht tips voor artikelen en literatuur.Inschrijven of meer info nodig? Gebruik formulier onder aan de pagina.


 

Gezinsdiagnostiek


Data: 14 november, 21 november, 12 december

Trainer: Anne Koning NVRG-geregistreerd systeemtherapeut

Doelgroep: Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch niveau geschoold) die werken met ouders en kinderen.   

Accreditatie

-Registerplein: 8,3 registerpunten voor GGZ-Agogen, Maatschappelijk werkers en Sociaal Agogen

-SKJ: 46 registerpunten voor Jeugdzorgwerkers

Niveau: MBO+, HBO, WO

Deelnemers leren vanuit verschillende invalshoeken te analyseren hoe problematiek van een kind samenhangt met gezinsfactoren om advies te kunnen geven over oplossingsrichtingen cq behandeling. Deelnemers krijgen een breed scala aan instrumenten en werkvormen aangereikt die hierbij gebruikt kunnen worden. Deelnemers verwerven vaardigheden op het gebied van het vestigen van een hulpverleningsrelatie gebaseerd op samenwerking met alle gezinsleden.

Deelnemers leren de geboden theorie te vertalen naar de eigen werksetting.

Praktische zaken

Tijd:              09.30- 17.00

Locatie:          Schaepmanstraat 104   

                    1051 JG Amsterdam

Kosten:          € 600, inclusief lunch 

Tijdsinvestering: 3 dagen 

Literatuurstudie is facultatief. Cursisten krijgen gericht tips voor artikelen en literatuur.
Inschrijven of meer info nodig? Gebruik formulier onder aan de pagina.

Inschrijven of contact opnemen